Bugg: Boogie Woogie:


Bugg är en typisk svensk dans och är mycket populär på dansgolven. Dansen bedöms efter vissa grundregler, men mycket beror på herrens förning och damens följsamhet. Akrobatik är inte tillåten.


Boogie Woogie är den senaste tävlingsdansen och dansas till 50-tals Rock n' Roll-musik. Dansstil och framförande skall väl spegla 50-talet. Akrobatik är inte tillåtet.

Lindy Hop: Rock´n´Roll:


Lindy Hop började dansas i slutet av 1920-talet i New York. Akrobatiken bedöms i motsats till Rock n' Roll endast som en variation i dansen och det är därför viktigt att kasten är musikanpassade så att paren får bra flyt i dansen.


Rock n' Roll bygger på väl inövad koreografi och är i högsta grad en publikinriktad dans, där akrobatik före-kommer i olika svårighetsgrader.

Dubbelbugg:


Dubbelbugg är en liten formationsdans som dansas av tre personer. Karaktären hämtas från någon av de övriga bugg- och Rock n' Roll danserna. Akrobatik är tillåten men särbedöms ej utan räknas som en del av dansen.