Att bli medlem…

Hur gör man för att bli medlem i Norrköping's Bugg & Rock n' Roll?

Jo, man anmäler sig genom menyn till vänster och betalar in aktuell medlemsavgift på bg 168-9538.

Priser:

150,- Vuxen (fr o m 17 år)

75,- Ungdom (t o m 16 år)

300,- Familj